สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2017 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ พร้อมหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล เร่งปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจยังขยายตัว และการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง

ในงานสัมนาหัวข้อ ” Home Builder 4.0 ถอดรหัสนวัตกรรม นำคุณค่าสู่ธุรกิจ” จัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อระดมความคิดและประสบการณ์ของสมาชิก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “การยกระดับและเชื่อมโยงห่วงโซ่ธุรกิจบริการก่อสร้าง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0” ว่า อยากขอผู้ประกอบการเร่งปรับธุรกิจ เตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคการขาดแคลนแรงงาน และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมทั้งการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งการหันไปใช้นวัตกรรมการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคได้หลายช่องทาง

ทั้งนี้ ทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปีนี้ ยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนของภาครัฐ แต่ธุรกิจรับสร้างบ้าน จะได้รับประโยชน์ จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านคมนาคมทั้งรถไฟฟ้า รวมไปถึงรถไฟความเร็วสูง ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดชุมชนเมืองในภูมิภาคขึ้นอีกจำนวนมาก รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างทั้งผู้ผลิต กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง จะขยายตัวดีขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ ควรใช้โอกาสนี้ เร่งปรับตัวให้ทันกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะเทรนของสังคมผู้สูงอายุ และการรักสุขภาพและรักษ์โลก เป็นต้น รวมทั้ง คำนึงถึงการให้บริการและผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ที่จะต้องใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” ทำความร่วมมือสร้างเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มคัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน ขณะเดียวกัน ให้ศึกษาการทำตลาดในอาเซียน เนื่องจากธุรกิจก่อสร้าง ยังมีโอกาสอีกมาก ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค.-สำนักข่าวไทย