Loading...

วัคซีน HPV สู้มะเร็งปากมดลูก

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
“กรมควบคุมโรค” กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีความปลอดภัย และพร้อมให้บริการทั่วประเทศ ส่วนอาการเด็กหญิงหลังได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เอชพีวี) แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากโรคประจำตัว และขอให้เน้นหลังได้รับวัคซีนควรรอสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที

พัฒนาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพทันยุค4.0

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน
อย. เผยปรับเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เร็วขึ้น ก้าวทันยุค 4.0 โดยเก็บค่าขึ้นทะเบียนจากผู้ประกอบการที่มายื่นคำขอในอัตราที่ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วนำเงินนั้นมาบริหารจัดการเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น

ภัยเครื่องสำอางทำให้ผิวขาว

ภัยเครื่องสำอางทำให้ผิวขาว ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางในกลุ่มที่ทำให้ผิวขาวใส กำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาด มีทั้งที่เป็นแบรนด์เนมและที่ไม่ใช่แบรนด์เนม ใช้กับทั้งผิวหน้าและผิวตัว แม้แต่ในส่วนที่อยู่ในร่มผ้า เช่น รักแร้ นอกจากนี้ยังเป็นไปตามแฟชั่นของการสวมใส่เสื้อผ้าด้วย เช่น ในรายที่ชอบใส่เสื้อสายเดี่ยว ต้องการให้รักแร้ขาวเนียนไปด้วย

ขอนแก่นห่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด

ขอนแก่นห่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด ช่วงนี้หน้าฝนไข้หวัดใหญ่ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนหวาดระแวง หากมีการเตรียมพร้อมรักษาสุขภาพไม่อยู่ใก้ลกลุ่มเสี่ยงก็เป็นแนวทางการแก้ไขของตัวเราได้

รู้หรือไม่? น้ำ ยาหยอดตา คนสามารถใช้กับสุนัขได้

รู้หรือไม่? น้ำ ยาหยอดตา คนสามารถใช้กับสุนัขได้ น้ำยาหยอดตาคนสามารถใช้กับน้องหมาได้ เพียงแค่เรารู้ขั้นตอน หรือได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากน้ำยาหยอดตาคนบางประเภท ไม่สามมารถนำมาหยอดตาน้องหมาได้ เพราะมีสารสเตียรอยด์นั่นเอง